sobota, 26 grudnia 2015

Scytyjscy harcownicy/ Scythian skirmishers


Kontynuuję prace nad kolejnym oddziałem scytyjskich pieszych harcowników. / I continue work on Scythian foot skirmishers.


Ludy podporządkowane Scytom takie jak Neurowie czy Androfagpowie były opisywane jako najdziksze i znajdujące się poza zasięgiem cywilizacji. Herodot twierdził nawet, że Neurowie zamieniają się w wilki, a Androfagowie praktykuja kanibalizm.
W rzeczywistości były to ludy osiadłe, mieszkające na północ od Scytów, na terenach obecnej Białorusi. Kulturowo przejmowały zarówno wzorce scytyjskie jak i kultur bałtyckich.
Scythian subject peoples such as Neuri or Androphagi were described as the most savage and living outside civilisation. Herodotus has even wrote that Neuri are changing into volves and Androphagi practice cannibalism.
In reality these were mostly settled peoples living north from Scythians in modern day Belarus. Culturally they combined elements of Baltic and Scythian cultures.


Brak komentarzy: