niedziela, 22 stycznia 2017

Nadchodzą Brygady Międzynarodowe!/ International Brigades are coming!

LKM Diegtiariowa (DP-27) produkowany w ZSRR jest znany z II Wojny Światowej. Jednak jego pierwsze bojowe użycie miało miejsce w Hiszpanii. Trafił do oddziałów Brygad Międzynarodowych broniących Madrytu i walczących pod Guadalajarą. Pierwsze modele składały się z mniej niż 80 elementów i był bardzo prosty w obsłudze, z kolei zawierający 47 naboi magazynek dawał mu znaczną siłę ognia.
Degytyaryov LMG (DP-27) produced in the USSR became famous during the Second World War. However its first combat use was in Spain, where it was delivered to International Brigades defending Madrid and fighting at the battle of Guadalajara. First models were made of less than 80 elements and due to simple construction very reliable. 47 cartrige round magazine was providing good firepower.

 Ochotnicy Brygad Międzynarodowych pod koniec 1936 roku zostali po części przezbrojeni i umundurowani na nowo. Stąd mundury khaki, krojem zbliżone do brytyjskich z I Wojny Światowej. Faktycznie wiele ich elementów stanowił właśnie brytyjski demobil. Z tego źródła pochodziły też skórzane kamizelki okopowe, w które są ubrani obaj żołnierze.
Volunteers of the International Brigades at the end of 1936 were re-armed and re-equipped. They received khaki uniforms similar to British from the Great War. In fact many elements of the uniforms were from the Britis surplus. It was also the source of leather trench vests both of these soldiers wear.
Zacząłem się zajmować również rekonstrukcją historyczną, stąd w moim posiadaniu są elementy wyposażenia żołnierza Brygad, w tym kamizelka okopowa.
I started to collect equipment for reenactment so I'm in possesion of elements of Brigades' soldier's equipment, including trench vest.

3 komentarze:

Jonathan Freitag pisze...

Good work!

Marcin Sowa pisze...

Twój blog to prawdziwa skarbnica wiedzy o okresach, które malujesz.

Telamon pisze...

Cisza rekonstruuje żołnierzy republiki? Świetnie!