poniedziałek, 13 czerwca 2011

Spóźnione posiłki/ Late reinforcements

Wykonałem kolejną podstawkę hoplitów, którzy niestety spóźnili się na bitwę pod Drabescus.

I've finished next hoplites stand. Unfortunately they were late to participate in battle od Drabescus.


Tym samym gotowa jest druga grupa bojowa złożona z 6 podstawek nieopancerzonych hoplitów.
They are part of the 6 stands unarmoured hoplites battlegroup.


Słabiej uzbrojeni, nieopancerzeni hoplici zwykle stanowili lewe, słabsze skrzydło greckich armii. Ich zadaniem było zwykle powstrzymanie przeciwnika dostatecznie długo aby silniejsze prawe skrzydło, jesli pokona wroga mogło im przyjść z pomocą.

Such unarmoured hoplites were usually part of the left wing of the army with their task to hold enemy attack long enough to wait for the right wing of the army to beat their opponents.

Brak komentarzy: