niedziela, 16 września 2012

Florian Geyer


Kolejny dowódca landsknechtów wydał mi się podobny do Floriana Geyera, będzie więc słuzył jako głównodowodzący Czarnej Kompanii.

Florian Geyer urodził się około roku 1490. Pośmierci ojca i dwóch starszych braci odziedziczył rodowe dobra. Po konflikcie z lokalnymklerem, dotyczącym pieniędzy, został ekskomunikowany. To z kolei uczyniło z niego sojusznika protestantów.

W roku 1519 był już dowódcą najemnych landsknechtów. Brał między innymi udział w wyprawie na Polskę podczas wojny Polski z Krzyżakami. Dowodził również w lokalnych konfliktach najemnymi siłami Ligii Szwabskiej (tej samej przeciwko której wystąpił w czasie wojen chłopskich).

W czasie wojen chłoskich był jednym z przedstawicieli szlachty wpierających połączenie protestanckich reform religijnych z reformami społecznymi. Domagał się ograniczenia władzy bogatej szlachty, co czyni go jak na owe czasy wręcz rewolucjonistą.Wraz ze zorganizowaną przez niego Czarną Kompanią odniósł wiele zwycięstw, wyzwalając znaczną część Frankonii spod władzy książąt i kleru. Jego wojska były znane z niszczenia katedr i rezydencji szlacheckich (uważanych przez powstańców za źródło zepsucia).

Wiecej o tym w kolejnych postach.

Figurka jeźdźca i koń: Essex Miniatures, pies z zestawu Xystona


Next landsknecht commaned, resembling Florian Geyer - commander of the Black Company.

Florian Geyer was born around 1490. After death of his father and two older brothers he has inherited a fortune. After conflict with local clergy over money he was excomunicated and it made him an ally of protsetants.

In 1519 he was a landsknecht commander serving during  attack on Poland (during war between Teutonic Order and Poland). He was also a commander of the Swabian League forces (same that he was fighting against during Peasants War).

During Peasants war he was among those nobles that demanded not only religious but also social reforms. He wanted to limit power of the rich nobility, what made him a revolutionist. Together with Black Company he has achieved many victories and liberated huge part of Francony form power of princes' and clergy. His forces were known for destroying cathedrals and noble residences (they regarded as a source of decay).

More to follow in next posts.

Figure of knight and horse: Essex Miniatures, dog from Xyston set.

Brak komentarzy: