środa, 26 września 2012

Rycerze Hodona/ Odo's knights


Szykuję się juz do Pól Chwały, podczas których przy wsparciu moich figurek prezentowany będzie system Impetus.

W ramach przygotowań domalowałem kolejną podstawkę rycerzy margrabiego Hodona, czyli wczesnośredniowiecznych "Niemców".

Prezentują typowe dla zachodnioeuropejskiej wczesnośrednioweicznej jazdy uzbrojenie. "Niemcy" do pewnego czasu starali sie ograniczyć jego przenikanie na tereny obecnej Polski, uwazając że embargo na kolczugi, hełmy czy miecze ograniczy możliwości bojowe Słowian. Ta strategia okazała się jednak mało skuteczna i przewaga "Niemców" w uzbrojeniu zaczęła maleć.

Opisuję te figurki jako wojów Hodona, jednak podobnie jak poprzedni mogą one przedstawiać rycerzy z niemal kazdej zachodnioeuropejskiej armii. Figurki QR Miniatures 15mm.

I'm preparing myself to participate in Fields of Glory convention where Impetus battle system will be presented with aid of my figures.

As a part of my preparations I've painted next stand of margrave's Odo's knights - early medieval "Germans".

They bear typical western European knights arms. For some time "Germans" tried to impose embargo on selling modern chainmails, helmets and swords to Slavs to limit their fighting ability and keep military supperiority. However this strategy proved to be ineffective and "German" domination started to decrease.

I describe these knight's as Odo's warriors but they may,as previous ones, be part of nearly every early medieval Western European army. Figures are 15mm from QR Miniatures.

 Cała grupa bojowa rycerstwa / Entire battlegroup of knights

Brak komentarzy: