niedziela, 4 listopada 2012

Ognia! / Fire!


 Szesnastowieczne arkebuzy były nieporęczną i niezbyt efektywną bronią. Miały mniejszy zasięg niż kusze lub łuki. Dlaczego więc armie przyjęły do powszechnego użytku broń palną? Przede wszystkim ze względu na możliwość jej obsługi nawet przez słabo wyszkolonych żołnierzy. Dobrzy kusznicy czy łucznicy bardzo się cenili. Szkolenie arkebuzera mogło z kolei być bardzo krótkie i tanie.

Poza tym arkebuzerzy stanowili jedynie wsparcie dla głównych formacji pikinierów lub załogę umocnień polowych czy zamków.

16th Century arquebus was a neider handy nor efficient weapon. It had lower range than cossbow or longbow. Why armies used them so often? Primarily because it was easy to train an arquebusier. Expert cossbowmen or longbowmen were expensive. Arquebusiers were much cheaper.

Apart from this they were only a support for the main pikemen formations or manned field fortifications and castles.

 Termin arkebuz w początkach XVI wieku określał różne typy broni, w tym lekkie działa. Z biegiem czasu przyjęto go jako nazwę dla broni ręcznej.

Term arquebus at the beginning of the 16th Century meant various weapons, including light artillery. However as time had passed it was limited to hand weapons.

 Figurki to jak zwykle Venexia 15mm. Oddział imperialnych arkebuzerów w komplecie.
 Figures as usually Venexia 15mm. Unit of imperial arguebusiers complete.


2 komentarze:

Pablo pisze...

Idziesz jak burza, kolego :)

Cisza pisze...

To dopiero początek - Lekka jazda też już prawie gotowa, kolejni landsknechci zapodkładowani, podobnie jak żandarmi.