piątek, 21 grudnia 2012

Brygady Międzynarodowe - dowództwo kompanii/ International Brigades - Company command


Dowództwo kompanii Brygad Międzynarodowych - kapitan (capitan), porucznik (teniente) oraz komisarz polityczny w czarnej skórzanej kurtce. Sztandarowy ze sztandarem Brygad Międzynarodowych (zastanawiałem się nad daniem mu sztandaru konkretnej jednostki, ale stwierdziłem, że tak będzie bardziej uniwersalnie).

 Na początku wojny dowódcami byli najczęściej najbardziej doświadczeni ochotnicy. W przeciwieństwie do milicji nie byli wybierani przez żołnierzy, ale narzucani odgórnie. Z biegiem czasu oznaczało to, że zaczęto ich wyznaczać według klucza politycznego. Wielu zdolnych oficerów zginęło w 1937 roku w wyniku stalinowskich czystek (błędnie niekiedy zwanych komunistycznymi).


Command of the International Brigades company - capitan (capitan), colonel (teniente) and political commisar (in black leather jacket). Standard bearer with generic banner of the International Brigades (I was thinking about standard of the particular unit but decided that it should be versatile).

At the beginning of the war commanders were usually the most experienced volunteers. However contrary to militia units commanders weren't chosen by soldiers but nominated. As time has passed it meant that their nominations started to be politically motivated. Many good officers were killed in 1937 during the Stalinist purges (sometimes wrongly called "communist purges")Emblemat Brygad Międzynarodowych - trójramienna gwiazda.
Emblem of the International Brigades - three pointed star.


4 komentarze:

el frances pisze...

Great Job ! I'm keen on this period !

AWu pisze...

Modele są Peter Piga ?

Zeka pisze...

Cudownie wyglądają!

Cisza pisze...

Wszystkie modele do Wojny Domowej w Hiszpanii to Peter Pig 15mm - "małe" 15mm. Figurki Peter Piga są zdecydowanie lepsze od pojazdów (mających bardzo różny poziom).