sobota, 29 grudnia 2012

BT-5 korekta/ BT-5 - correction

 

Okazało się, że plansze z których korzystałem przy wykonaniu republikańskiego BT-5 były błędne. Po rzucie oka na materiał zdjęciowy w książce "Spanish Civil War Tanks" (wyd. Osprey) konieczna była korekta. Pojazd został również potraktowany washem.

It has appeared that illustrations I was using to paint the Republican BT-5 were incorrect. After looking at photos at "Spanish Civil War Tanks" (Osprey Publishing) it was clear that the tank needs corrections. I also added some wash.



 Pojazd w barwach Międzynarodowej Brygady Pancernej, walczacej w bitwie o Fuentes del Ebro w październiku 1937 roku.

Tank in colour scheme of the International Tank Brigade fighting at the battle of Fuentes del Ebro in October 1937.

Brak komentarzy: