wtorek, 1 stycznia 2013

Podsumowanie roku/ Summary of the year


- Był to przede wszystkim rok zainteresowania Wojnami Włoskimi. Nie tylko udało mi się pomalować zaplanowany oddział landsknechtów, ale wykonać plan w kilkuset procentach, dodając do niego drugi oddział pikinierów, artylerię, żandarmów, lekką jazdę, arkebuzerów i oczywiście dowódców.

- It was primarily year of my interest in Italian Wars. Not only I managed to accomplish finishing planned unit of landsknechts but to make several hundred poercent of the norm by adding second pikemen unit, artillery, gendarmes, light horse, arquebusiers and of course commanders.

- Nieco mniej wykonałem jeśli chodzi o siedemnastowiecznych Szwedów. Oddział piechoty, działko regimentowe, nieco rajtarów oraz dowództwo to wciąż za mało aby wystawić podjazd w systemie Ogniem i Mieczem.

- I made less works for the 17th Century Swedish army. Infantry unit, regimental gun some reitrers and command is still not enough to play by Fire and Sword system

- W pełni udało mi się z kolei wykonać plan pomalowania kolejnego oddziału Traków z włóczniami i oszczepami.

- I fully managed to accomlish plans of building another Thracian medium foot battlegroup.

- Do swojej kolekcji dodałem również kilka standów wczesnośredniowiecznych "Niemców" z X wieku wciąż nie jest to jednak ukończona armia.

- I've added some stands of early medieval "Germans" to my collections however DBA army is still unfinished.

 - Ukończyłem oddział Royal Marines z wojny o Falklandy do rozegrania jednego ze scenariuszy Force on Force.

- I finished Royal Marines from the Falkland/Malvinas war to play one of Force on Force scenarios.

- Ukończyłem na razie projket wojny w Somalii - dwie grupy rangersów z Hummerami oraz kilka grup klanowych milicji.

- I've finished also Smali War project - two groups of Rangers with HMMWVs and clan militia secctions.

- Do projektu związanego z wojną i okupacją Afganistanu przez ISAF wykonałem jedynie drużynę niemieckich grenadierów pancernych i projekt na razie zawiesiłem z braku czasu i perspektywy na granie tego konfliktu w najbliższym czasie.

- I made only one German Panzer Grenadiers team for ISAF occupation of Afghanistan and this project is now suspended due to lack of times and perspective of playing this conflict.

- Całkiem nowym, niezaplanowanym projektem była milicja anarchistyczna oraz Brygady Międzynarodowe do Wojny Domowej w Hiszpanii. Do ich ukończenia brakuje jedynie kilku elementów wsparcia (które w FoF wchodzą dzięki wylosowaniu kart), drużyny łowców czołgów, działa polowego i działka przeciwpancernego.

- There was also an entirely new and unplanned project - anarchist militia and Interantional Brigades for the Spanish Civil War. I have only several types of support units (gained in FoF by drawing a card) to finish this project (AT cannon, regimental cannon and tank hunters)

3 komentarze:

Phil pisze...

Great year! Pikemen and Thracian cavalry are my favourites...
All the best,
Phil.

Stelker pisze...

Jak zrobiłeś śnieg na Royal Marines ?

Cisza pisze...

Odpowiednia posypka