czwartek, 3 stycznia 2013

Plany na rok 2013/ Plans for 2013

 
Na moim warsztacie mieszanka różnych epok historycznych/ Various historical periods mixed on my workshop.

Było już podsumowanie roku 2012, czas na plany na nowy rok

Pierwsze prace to końcówka projektu Brygad Międzynarodowych - działo polowe oraz działko przeciwpancerne.

Następnie mam zamiar przejść do głównego projekty przynajmniej na początek roku - armii Lizymacha. Wszystkie potrzebne figurki zakupione. Czeka mnie malowanie bardzo wielu elementów macedońskiej falangi.

Poza Lizymachem zamierzam pchnąć do przodu projekt Wojen Chłopskich, czyli armii chłopskich powstańców w XVI wieku. Projekt ambitny, ponieważ większość figurek będzie wymagała konwersji, często poważnych. Nie zamierzam się jednak spieszyć.

Chciałbym również zakończyć podjazd szwedzki do systemu Ogniem i Mieczem. Wszystkie figurki zakupione, czekają na swoją kolej do malowania.

Nie wykluczam w nowym roku również różnych prac pobocznych, mających na celu oderwania się od monotonii malowania falangitów Lizymacha czy chłopskich pikinierów.

Summary of 2012 published, now time for some plans

First works will be the ending touches of the International Brigades unit - field gun and anti-tank gun.


 Next I will start the main project for this year - army of Lysimachus. That means painting lots of phalangites. I've already bought all needed figures.

Apart from Lysimachus I also intend to move forward with Peasants War project - pewsant insugents from the 16th Century. It's an ambitious project because most of figures would require conversions. However I'm going to accomplish it slowly and methodically.

I would also like to finish 17th Century Swedes for by Fire and Sword system. I have all needed figures that now are awaiting their turn to be painted.

I do not exclude some minor projects as breaks from painting lots of ophalangites and peasant pikemen.

Brak komentarzy: