wtorek, 29 stycznia 2013

Kynoskefalaj 364 p.n.e./ Cynoscephalae 364 BC (3)

 Pierwsza wymiana oszczepów i pocisków z proc bardziej udana dla sił Aleksandra. Udaje się im zdezorganizować dwa oddziały przeciwnika, kosztem jednego zdezorganizowanego swojego.

First exchange of javelins and sling projectiles more successful for the Alexander's forces that dissorganised two enemy units on the cost of one of their.

 Lekka jazda Pelopidasa, która walczyła dzielnie w poprzednich turach uległa przewadze wroga i pomimo prób jednego ze strategów starającego się ją zreorganizować zaczęła uciekać z pola walki.

Pelopidas' light horse that vailantly held the enemy finally broke because of the enemy's supperiority and fled despite the fact that one of the strategists of the army tried to reorganise the unit.

 Po ucieczce lekkiej jazdy Pelopidasa na lewym skrzydle Aleksandra jego hoplici starli się z przeciwnikiem.
 After light horse has fled first Alexander's hoplites clash with the enemy.

 W centrum elitarne oddziały hoplitów Aleksandra zbliżają się do wroga.
In the centre Alexander's elite hoplites approach tyhe enemy line

 Sytuacja po pierwszych walkach i ostrzałach/ Situation against first barrages and clashes

W kolejnej turze lekka piechota obu stron starła się w walce wręcz. Starcie było szybkie i krwawe. Dwa oddziały Pelopidasa i jeden Aleksandra zostały rozbite. Na tym skrzydle armii Pelopidasa pozostali procarze oraz średnia piechota.
In the next turn light foot clash. The melee was short and bloody. Result - two Pelopidas' and one Alexander's unit broken. On this wing Pelopidas had only slingers and medium foot left.

1 komentarz:

Phil pisze...

Cynoscephalae is one of my favourite ancient battles, and you did a great terrain with it, beautiful hills!
Great work!
Phil.