poniedziałek, 28 stycznia 2013

Kynoskefalaj 364 p.n.e./ Cynoscephalae 364 BC (2)

 Pierwsze zwarły sie oddziały lekkiej jazdy obu stron/ Light horse units were first to clash

 Początkowo lekka jazda Pelopidasa brała górę i zdezorganizowała przeciwnika, zadając mu straty.
At the beginning Pelopidas' light horse was victorious disorganising the enemy which suffered first causalties.

 Na prawym skrzydle armii Aleksandra lekka piechota osiągnęła sukces jako pierwsza zajmując wzgórze.
On Alexander's right light foot gained success ossupying top of the hill.

 Na pomoc lekkiej jeździe Aleksandra ruszył oddział hoplitów / Alexander's light horse gained support from the nearby hoplite unit

.
Przybycie Aleksandra oraz klejnego oddziału hoplitów zmienia przebieg starcia lekkiej jazdy.
Appearance of Alexander and another hoplite unit changes course of the light horse clash

Brak komentarzy: