niedziela, 6 stycznia 2013

Ba'tko Machno

Dawno nie malowałem figurek 28mm. Dlatego jako przerywnik postanowiłem wykonać dwie figurki Brigade Games w tej skali, przedstawiające jedne z moich ulubionych postaci historycznych - Nestora Machno i Fyodo Schuss'a.


Nestor Machno był ukraińskim rewolucjonistą i anarchistą. W Hulajpolu, z którego pochodził, zorganizował armię partyzancką walczącą z okupującymi Ukrainę Niemcami oraz wojskami Austro-Węgierskimi. Później stanął do walki z reżimami hetmana Skoropadskiego i Petlury, popieranymi przez kapitalistów i obszarników. W czasie wojny domowej armia Machno, nazywana "machnowcami", a czasem również Czarną Gwardią, pobiła w serii bitew wojska Denikina. Machno zasłynął wykorzystaniem taczanek - bryczek, z zamontowanymi karabinami maszynowymi.

Machno walczył zarówno z wojskami białych, jak również z bolszewikami, atakującymi anarchistyczne kolektywy i chcącymi podporządkować Ukrainę dyktaturze partii komunistycznej. Do 1921 roku powstrzymywał napór Armii Konnej i innych jednostek Armii Czerwonej, jednak później został zmuszony do ucieczki do Polski

Druga fuigurka przedstawia współpracownika Machno i dowódcę kawalerii w jego armii Fyodo Schuss'a. Ten były marynarz okazał się zdolnym dowódcą, zwyciężając w wielu bitwach. W roku 1921 poległ w starciu z popierającymi bolszewików kozakami.

It's been a long time since I've painted 28mm figure. That's why I decided to take a break and paint Brigae Games figures of historical personalities that are among my favourites - Nestor Makhno and Fyodo Schuss.

Nestor Makhno was a Ukrainian anarchist and revolutionist. He has organised in Gulaypole, he was coming from a guerilla army fighting against Geramns and Austro-Hungarians occupying Ukraine. Later he was fighting against regimes of Skoropadsky and Petlura, which were supported by capitalists and landlords. During the civil war machno's army calle Makhnovists or the Black Guard in several battles has defeated Denikin's forces. Makhno was famous for his use of tachankas - hores carts with mounted machine guns.

Machno was fighting both against the Whites and bolsheviks that tried to impose their power and dictatorship over Ukraine. Until 1921 his forces were stopping the advance of the Horse Army and other bolshevik units. However he was finally forced to flee to Poland.

Second figure represents Fyodo Schuss - Machno's cavalry commander. This ex-sailor was an able commander and managed to win several battles. In 1921 he was killed during fighting against red cossacks supporting bolsheviks.


Ba'tki Machny wspomnij czasy/ Gdy do walki brak ci sił/ Jak na stepach Ukrainy/ Białych i czerwonych bił

Remember ba'tko (father) Makhno's times/ When you lack the strenghth to fight/ When on Ukrainian steppes/ He was beating Reds and Whites

Brak komentarzy: