czwartek, 31 stycznia 2013

Kynoskefalaj 364 p.n.e./ Cynoscephalae 364 BC (4)

W starciu hoplitów jeden z oddziałów Pelopidasa ostał rozbity i zaczął uciekać/ One of Pelopidas' hoplite units was broken and started to flee.
W centrum hoplici obu stron zwarli się w walce/ In the centre hoplites clash

Jeden z oddziałów hoplitów Pelopidasa ucieka, ale elitarni hoplici Aleksandra też ponieśli straty i zostali zdezorganizowani, a później rozbici.
One of Pelopidas' hoplite iunits flees, however elite hoplites of Alexander also syuffer causalties and become distrupted and later broken.

Na lewym skrzydle Aleksandra trwa zażarta walka./ Fierce fighting on Alexander's left wing

Walki hoplitów były decydującą częścią bitwy. Armia Pelopidasa straciła w nich w sumie cztery oddziały, a Aleksandra dwa, a z wcześniejszą lekka jazdą oraz dwoma jednostkami lekkiej piechoty dawało to siedem rozbitych oddziałów i załamanie armii. Sukces procarzy Aleksandra, którzy rozbili lekką piechotę przeciwnika nie zmienił już wyniku bitwy. Mieszkańcy Feraj mogli świętować zwycięstwo. Historia została zmieniona.

Hoplite fights were decisive. Pelopidas' army lost four units of hoplites breaking two of Alexander's army. With earlier causalties - light horse and two light foot units Pelopidas' army has reached the breakpoint. Success of Pelopidas' slingers that defeated enemy light foot couldn,t change the result. Citizens of Pherae could celebrate victory. History was changed.

Brak komentarzy: