sobota, 12 stycznia 2013

Łowcy czołgów/ Tank huntersW czasie wojny domowej w Hiszpanii główną bronią przeciwpancerną były butelki z benzyną. Wystarczały one aby zniszczyć lub uszkodzić większość typów czołgów uzywanych podczas konfliktu.

Czołgi z początku wydawały się nieprzyzwyczajonym do walki z nimi jednostkom milicji niezwyciężone. Wkrótce okazało się jednak, że ani nacjonaliści, ani republikanie nie umieją ich odpowiednio używać. W czasie walk na przedmieściach Madrytu żołnierze Brygad Międzynarodowych i milicjanci z powodzeniem zwalczali wrogie tankietki i samochody pancerne. Podczas jednego z pierwszych ataków nacjonalistów na Madryt broniącej go milicji udało się zniszczyć prowadzącą go tankietkę dowodzenia i zdobyć w ten sposób znalezione przy zabitym oficerze plany ataku.

Również republikańskie rajdy pancerne często okazywały się porażkami, ponieważ czołgi wprawdzie zdobywały teren, ale pozbawione wsparcia piechoty stawały się łatwym łupem dla nacjonalistycznych łowców czołgów i artylerii.

Projekt jest niemal skończony. Wkrótce zaprezentuję całą kompanię wraz z różnymi elementami wsparcia.


During Spanish Civil War the main anti-tank weapon was a bottle with petrol. This was enough to knock out or destroy most of the tank types used in this conflict.

At the beginning tanks were appearing as invicible to militia units that didn't know how to fight them. However during thge fighting both sides soon learned how to destroy them. During the battle on the outskirts of Madrid soldiers of the International Brigades and militiamen successfully stopped enemy tanks and armoured cars. During one of first skirmishes defending militia unit managed even to knock out the command tank and capture attack plans that were carried by the killed nationalist officer.

Also Republican tank raids often failed because tanks were capturing terrain but usually had no infantry support and fell pret to nationalist tank hunters and artillery.

Project is nearly finished. Soon I'll present the finished company with all support elements.


Łowca czołgów na plakacie propagandowym socjalistycznej PSOE/  Tank hunter on propaganda poster of the socialist PSOE.

1 komentarz:

Phil pisze...

I didn't know them...very nice figures and background!
Phil.