poniedziałek, 7 stycznia 2013

Działko przeciwpancerne/ Anti-tank gun


Kolejnym elementem wsparcia dla kompanii Brygad Międzynarodowych jest działko przeciwpancerne 37mm PAK 36. Ta niemiecka konstrukcja trafiła do wojsk nacjonalistycznych w 1936 roku. Zdobyczne działka były używane również w armii republkikańskiej.

W czasach wojny domowej działko to było zdolne do przebicia pancerza każdego używanego w niej czołgu. Dopiero później na początku Drugiej Wojny Światowej okazało się zbyt słabe aby radzić sobie z cięższymi czołgami.

Do zakończenia projektu pozostała jeszcze sekcja łowców czołgów oraz samochód pancerny.


Next support element for the International Brigades company - 37mm PAK36 AT gun. This German gun was delivered to Nationalist forces in 1936. Captured guns were used also by Republicans.

During the civil war it was able to destroy every tank used in the conflict. Later, at the early stage of the II World War however it has appeared that PAK36 is unable to knock out heavier tanks.

I have only a tank hunters section and armoured car to finish the project.


Żołnierze Batalionu Abrahama Lincolna, złożonego głównie z Amerykanów i Kanadyjczyków, ze zdobycznym działkiem przeciwpancernym 37mm PAK 36.

Soldiers of the Abraham Lincoln batallion (composed mostly of Americans and Canadians) with captured PAK36.

2 komentarze:

Al pisze...

Very original

Phil pisze...

Nice gun and crew!
Phil.