niedziela, 27 stycznia 2013

Kynoskefalaj 364 p.n.e./ Cynoscephalae 364 BC (1)

W roku 364 p.n.e. w Tessalii trwała wojna domowa. Działania Aleksandra - tyrana z Feraj spowodowały opór Tessalów z innych miast, którzy wezwali na pomoc Tebańczyków. Na czele idących im na pomoc przeciwnikom Aleksandra stanął Pelopidas. Pod Kynoskefalaj jego idące w kolumnie siły zostały niespodziewanien zaatakowanew przez armię Feraj.

In 364 bc civil war was raging in Thesssaly. Actions of Alexander - tyrant of Pherae caused resistance from Thessalians from other cities. They called for help from Thebes. Pelopiodas was commanding the army that was coming for help. At Cynoscephalae his forces marching in a collumn were attacked by Pherae's army.

Po lewej stronie wzgórza siły Pelopidasa - tessalowie i sprzymierzeni tebańscy hoplici maszerują w kolumnie. Na pierwszym planie tessalska jazda. Po prawej stronie wzgórza hoplici i inne oddziały Aleksandra z Feraj.
On the left side of the hill Pelopidas' forces - Thessalians and allied Theban hoplites march in collumn. In the foreground Thessalian cavalry. On the right side hoplites and other Alexander's forces.

 Hoplici Aleksandra z Feraj szykują się do ataku/ Alexander's hoplites prepare to attack

 Jazda Aleksandra z Feraj/ Alexander's cavalrymen

 i znajdująca się naprzeciwko niej elitarna kawaleria Pelopidasa/ and Pelopidas' elite cavalry facing them

 Siły Aleksandra ruszyły do przodu na całym froncie. Jazda usunęła się, aby zrobić miejsce hoplitom z lewego skrzydła
Zlexander's forces move forward on the entire front. Cavalry has made more space for the left wing hoplites to maneouver.

Hoplici oraz kawaleria Aleksandra z Feraj na lewym skrzydle zbliżają się do tessalskiej kawalerii jego przeciwników.
Hoplites and Alexander's cavalry on the left wing getting near Thessalian cavalry.

Hoplici oraz lekka piechota z procami i oszczepami na lewym skrzydle armii Pelopidasa.
Hoplites and light foot on the Pelopidas' left wing.

Brak komentarzy: