wtorek, 19 lipca 2016

Hiszpańska kawaleria/ Spanish cavalry

Kolejna podstawka hiszpańskiej kawalerii z początków Wojen Włoskich. Kawalerzyści posiadają hełmy typu salada. Jest to rodzaj hełmu popularny w XV wieku szczególnie we Włoszech i Niemczech. W początkach wieku XVI stawał się już przestarzały.
Next stand of Spanish cavalry of the initial phase of the Italian Wars. Cavalrymen have sallet type helmets popular especially in 15th Century Italy and Germany. At the begining of the 16th Century sallet was becoming obsolete.

2 komentarze:

Phil pisze...

Great looking cavalry, strong, heavy and beautiful!

TheFantasy Hammer pisze...

España! España! =)