czwartek, 7 lipca 2016

Hiszpańskie dowództwo piechoty/ Spanish infantry command

Wiek XVI charakteryzował się wzrostem znaczenia piechoty. Dowodzenie nią przestało być odbierane jako dyshonor,m ponieważ to wielkie bloki pikinierów, colunele, a następnie tercio, były formacjami decydującymi o wyniku bitew. Nawet wodzowie i królowie czasami walczyli pieszo.

Podstawka przedstawia dowództwo piechoty z jednym z wariantów sztandaru Kastylii i Leon z początku XVI wieku.

Figurki Old Glory z niewielkimi modyfikacjami.
16th Century was characterised with rise of significanse of the infantry. Commanding it was no longer a dishonor because large blocks of pikemen, colunelas and later tercios were decisive during battles. Even main commanders and kings sometimes fought on foot.

This base represents Spanish infantry command from the early 16th Century with one of variants of the Castille and Leon banner.

Figures Old Glory with some minor conversions.

1 komentarz:

TheFantasy Hammer pisze...

Prezentują się super =)