środa, 24 sierpnia 2016

Francuscy żandarmi - krok po kroku/ French gendarmes - step by step (1)

Kolejny konkurs malarski portalu startegie.net.pl to okazja do zaprezentowania pracy krok po kroku.
Wybrałem francuskich żandarmów z Wojen Włoskich (tak! zaczynam pracę nad kolejną armią z tego okresu). Figurki Essex 15mm.
Next painting contest of the strategie.net.pl portal is an occasion to present my work step by step.
I chose French Gendarmes of the Italian Wars (yes! I start work on next army of the period). Figures by Essex 15mm.


 Na początek czarny podkład/ For the start black undercoat

 Biała farba aby rozjaśnić kolory bazowe/ White paint to brighten base colors

Kolory bazowe nałożone/ After painting base colors

Specjalnie wybrałem żandarmów aby poeksperymentować z różnymi kolorami oraz malowaniem ozdób na bardingu/ I purposefuly chose gendarmes to eperiment with colors and ornamentation on their barding.

1 komentarz:

Phil pisze...

Nice, they look very nice!