wtorek, 23 sierpnia 2016

Powracam z arkebuzerami/ I'm back with arquebusiers

Po dłuższej przerwie wracam do malowania. Pierwszymi figurkami są 16-wieczni arkebuzerzy do systemu Impetus. To pierwsza tego typu podstawka. Postanowiłem, że w ten sposób wykorzystam figurki, które pozostały po tworzeniu armii do FOGa.

Podstawka przedstawia arkebuzerów w luźnym szyku, wykorzystywanych przed frontem formacji pikinierskich.

After a longer brake I come back to painting. First figures are 16th Century arquebusiers based for Impetus. It's the first base for this system. I've decided to use all figures remaining from building FOG armies to create Impetus bases.

This base represents arquebusiers in skirmishing formation used in front of pikemen blocks.