niedziela, 25 września 2016

Dowództwo szwajcarskich pikinierów/ Swiss pikemen command


Kolejna podstawka szwajcarskich pikinierów ze sztandarem Kantonu i miasta Berno. Był to jeden z najbogatszych kantonów, dostarczających znacznych liczb najemników głównie do armii francuskich. Szwajcarskie oddziały były formowane wokół obieranych w kantonach dowódców, którzy kompletowali sobie kadrę oficerską oraz zaciągali najemników.
Next stand of the Swiss pikemen with banner of Berne city and canton. It was one of the wealthiest cantons, providing many mercenaries mostly for French armies. Swiaa units were formed around commanders chosen in cantons. They were employing their officers' cadres and enlisting mercenaries.

Dowódca jest w tym przypadku wyposażony w broń kojarzoną ze średniowiecznymi armiami szwajcarskimi - halabardę. Na polach bitew Wojen Włoskich pełniła ona już tylko funkcję pomocniczą. Często stanowiła też oznakę statusu oficera.
In this case commander is equiped with weapon associated with medieval Swiss armies - halberd. During the Italian Wars it had an auxiliary function and often a mark of officers' status.

1 komentarz:

Michał Kucharski pisze...

Bardzo ładnie wyglądają:)