poniedziałek, 3 października 2016

Szwajcarscy pikinierzy - ponownie/ Swiss pikemen - again


Kolejna podstawka szwajcarskich pikinierów, a ściślej mówiąc opancerzonych pikinierów z pierwszych szeregów.
Next stand of Swiss pikemen or to be more precise first ranks of armoured pikemen.

Szwajcarzy od czasu Wojny Szwabskiej 1499 roku, w której pokonali wojska Habsburgów, za największych, śmiertelnych wrogów uważali landsknechtów. Gdy dochodziło do starć żadna ze stron nie poddawała się ani nie brała jeńców.
The Swiss since the Swabian war of 1499 in which they've beaten Habsburg forces, regarded landknechts as their worst and dedly eneies. When they clashed no mercy was given and noone took prisoners.