środa, 26 października 2016

Potyczka w Fontenay/ Skirmish in Fontenay (1)

 Kolejna gra w ramach kampanii Chain of Command/ Another game of the Chain of Command campaign.


Tym razem walki toczyły się już w miasteczku Fontenay. Brytyjska piechota kontynuuje natarcie, a oddziały SS starają się je spowolnić.
This time fighting was taking place in Fontenay town. British infantry continues its advance and SS units try to slow it down.

 Sytuacja po fazie patroli i wystawieniu punktów wejścia/ Situation after patrol phase and placing jump-off points.

Niemcy jako pierwsi wystawili trzy podstawowe sekcje z KMami, czyli bazowy skład swoich sił.
Germans were first to deploy their main MG sections.

Dwie drużyny KMów biegiem ruszyły w kierunku budynku, trzecia weszła do budynku gospodarskiego.
Two MG teams ran towards the building, third entered the barn.

Czwarta drużyna znalazła się za żywopłotem, przy drodze/ Fourth team was placed behind the hedge, near the road.

 Strona brytyjska wystawiła czołg piehoty Churchill/ British side deployed Churchill infantry tank.

a następnie drużynę piechoty/ and next an infantry section.

Brak komentarzy: