piątek, 21 października 2016

Kolejni pikinierzy/ Pikemen again

 Kolejna podstawka szwajcarskich pikinierów. Szwajcarzy tworzyli duże oddziały ze względu na preferowaną przez nich taktykę działania. Atakowali w głębokich kolumnach, które przełamywały formację wroga dzięki liczebności i wyszkoleniu uderzając w wybrane miejsce w linii przeciwnika.

Next stand os the Swiss pikemen. Swiss were creating large units due to their preferred tactics. They attacked in deep columns that were to break enemy formations due to numbers and training. They were striking one part of the enemy line to use their superiority.


1 komentarz:

Michał Kucharski pisze...

Doskonale wyglądają! Duże brawa.