niedziela, 9 października 2016

Kampania w Normandii - pierwsze starcie/Campaign in Normandy - first skirmish(2)

Jedna z sekcji brytyjskiej piechoty biegiem zmierza aby zająć pomieszczenia gospodarcze. Zasady scenariusza utrudniają wystawienie kolejnych sekcji i drużyn. Niemcy musieli zdawać dowodzenia aby się ono udało ze względu na ostrzał artyleryjski. Brytyjczykom z kolei przeszkadzała mgła.
Drużyna z Brenem mająca wspierać atak sekcji piechoty zgubiła się niestety we mgle i nie dotarła w tej turze na pole walki.
One of the British infantry section was running to occupy a barn. Rules for the scenario make deployment of troops difficult. geramns have to pass command tests due to British artillery barrage, British have to pass tests due to fog.
Unfortunately Bren team that was to support the attack was lost in the fog and failed to appear in this turn.

Niemcom udało się wystawić drużynę z KMem tuz przy atakujących piechurach./ Germans managed to deploy the HMG team next to charging ionfantry.

Ostrzał z tak bliskiej odległości zmiótł połowę brytyjskiej drużyny piechoty./ HMG fire eliminated half of the British infantry section. 
Te straty spowodowały spadek morale sil brytyjskich./ These loses reduced mora;le of the British force.

Niemcy tymczasem umieścili w ufortyfikowanym budynku drużynę z KMem oraz obserwatora artyleryjskiego.
At the same time Germans deployed a HMG team and an artillery observer in the fortified building.

Brytyjczycy ruszyli do ataku na drugim skrzydle rzucając granaty dymne./ British forces started attack on the other flang throwing smoke grenades.

Drużyna, która poniosła straty wycofała się na drogę./ Section that suffered loses retreated to the road.

Na budynki gospodarcze siły brytyjskie wezwały ostrzał artyleryjski. Artylerii udało się wstrzelić dokładnie we wskazany punkt. Wszystkie siły niemieckie na ostrzelanym obszarze zostały przygniecione, jednak nie poniosły strat.
British forces called artillery barrage on barn. Artillery managed to hit directly the given coordinates. All german units on this arrea were pinned but didn't suffer any loses.


Brak komentarzy: