sobota, 8 października 2016

Kampania w Normandii - pierwsze starcie/Campaign in Normandy - first skirmish(1)

Od dawna nie miałem okazji grać, ale gdy okazja się zdarzyła, od razu zasiadłem do kampanii. Z kolegami testujemy system kampanijny do Chain of Command.
For a long time I had no opportunity to play any game, but when it came I had an occasion to start with friends a Chain of Command campaign.

Oto pierwsza potyczka kampanii w Normandii (w skali 1/72). 25 czerwca 1944 roku. Po 19 dniach walk Niemcy zostali zepchnięci w głąb lądu. Brytyjski batalion piechoty naciera, a oddziały SS Hitlerjugend starają się powstrzymać natarcie.
It's the first skirmish in Normandy (1/72 scale). It's 25th of June 1944. after 19 days of fighting Germans were pushed inland. British infantry batallion advances and SS Hitreljugend forces try to stop this advance.
Pole walki - obrzeza miasteczka i otwarty teren na przedpolu. Niemcy ufortyfikowali budynek po prawej stronie.
Battlefield - outskirts of the town and open terrain. germans fortified building on the right.
Faza patroli. Brytyjczycy wybierają strategi natarcia skrzydłami, a Niemcy szykują się do obsadzenia budynków.
Patrol phase - British choose flank attacks and Germans prepare tom man buildings.

Na pole walki przybywa brytyjski dowódca oraz jedna z sekcji piechoty./ British commander and one infantry section arrive on the battlefield.

Druga sekcja piechoty posuwa się wzdłuż drogi./ Second infantry section advances along the road.

 Niemcy wystawiają jeden z karabinów MG42 w trybie obserwacji./ Germans deploy one of the MG-42 teams in overwatch.


Brak komentarzy: