sobota, 15 października 2016

Kampania w Normandii - pierwsze starcie/Campaign in Normandy - first skirmish(3)

Na flance dwie brytyjskie drużyny piechoty ruszyły do natarcia pod osłoną granatów dymnych.
On the flank two British inafntry sections avanced under cover of smoke grenades.
Brytyjska piechota na drodze otworzyła ogień do niemieckiej sekcji KMu, eliminując jednego żołnierza, a przygniatając pozostałych.
British infantry on the road opened fire on German HMG section eliminating one soldier and pinning others.

Niemiecki obserwator artyleryjski wezwał ostrzał na nacierającą brytyjską piechotę, ale bez większego efektu.
German artillery observer called artillery barrage against advancing British infantry but without an effect.Brytyjczycy na flance wystawili snajpera, który zaczął ostrzeliwać ufortyfikowany budynek. To zmusiło niemieckiego obserwatora artyleryjskiego do wycofania się.
British forces used a sniper to fire at the fortified building. This forced German artillery observer to retreat.
Po ostatnim brytyjskim ostrzale artyleryjskim Niemcy wycofali się w zorganizowany sposób. Ze strat wynikło, że Niemcy stracili jednego rannego, natomiast Brytyjczycy dwóch zabitych i dwóch rannych, jednak opanowali przedpola miasteczka.
After the last British artillery barrage Germans retreated in an orderly way. From the post battle checks it came out that Germans suffered one wounded and British two wounded and two killed in action, but they managed to secure outskirts of a town.


2 komentarze:

Michał Kucharski pisze...

Wygląda fantastycznie!

TheFantasy Hammer pisze...

Bardzo mi się podoba =)