poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Bitwa Wojny Szwabskiej/ Battle of the Swabian war (1)

 Już dawno na łamach tego bloga nie gościł raport bitewny. Tym razem starcie między niemieckimi landsknechtami, a Szwajcarami z czasów Wojny Szwabskiej, w systemie FOG Renaissance.
Jak widać obie strony wybrały płaskie pole bitwy, korzystne dla dużych formacji pikinierów. Ma prawym skrzydle landsknechtów znalazła się niewielka wioska.

It's been a long time since I was publishing a battle report. Now clash between German landsknechts and the Swiss from the Swabian War, in FOG Renaissance.
As you may see both sides chose a flat battleground suitable for large pikemen formation. Right flank of Germans is protected by the small village.


Siły Szwajcarskie złożone przede wszystkim z elitarnych pikinierów, którym towarzyszyła grupa kuszników oraz lekkiej jazdy
Swiss forces composed mainly of elite pikemen accomopanied by crossbowmen and light horse.

Siły niemieckie. Trzy grupy słabie wyszkolonych pikinierów, ciężka jazda, kawaleria, arkebuzerzy i artyleria.
German forces- three units of average pikemen, heavy cavalry, cavalry, arquebusiers and artillery.


 Landsknechci, a przed nimi kawaleria/ Landsknechts and cavalry.

 Niemiecka artyleria/ German artillery.

 W pierwszym ruchu szwajcarscy kusznicy oraz lekka jazda wysunęły się przed pikinierów.
In the first turn Swiss crossbowmen and light horse moved to shield pikemen units.
 Niemcy wysunęli arkebuzerów i rozpoczęli ostrzał lekkiej jazdy, jednak bez efektu.
Germans advanced with arquebusiers which shot at the light horse but to no effect.

W kolejnej turze Niemcy wysunęli do przodu kawalerię, a Szwajcarzy wciąż używali osłony lekkiej jazdy aby podciągnąć szybkim marszem główne siły pikinierów.
Cały czas trwał ostrzał artyleryjski, który wyeliminował jedną podstawkę szwajcarskich pikinierów, nie wpływając jednak na spójność oddziału.
In second turn Germans moved their cavalry forward and the Swiss used a light horse screen to cover fast advance of the pikemen.
Germana artillery barrage managed to eliminate one stand of pikemen but without lowering cohesion of the unit.

2 komentarze:

gervaz pisze...

Mam nadzieję zobaczyć podobną bitwę na "Gladiusie". Wygląda to wspaniale. No i czekam na ciąg dalszy.

Cisza pisze...

na Gladiusie będzie Bicocca 1522