poniedziałek, 4 stycznia 2010

Dowództwo legionu/ Legion command


Zastanawiając się nad jakimiś nietypowymi prezentami świątecznymi trafiłem na figurki dowództwa, które pozostały po złożeniu armii późnej republiki rzymskiej do Warmaster'a Ancients. Szybkie malowanie i oto rezultat (Figurki Magister Militum 10mm).

P.S. Od nowego roku postanowiłem wyjść naprzeciw zapotrzebowania i zamieszczać przynajmniej niektóre wpisy również w języku angielskim.

I was thinking about some original gifts for Christmas and found command figures left after I've finished my late Republican Roman Warmaster Ancients army. Some fast paintwork and it's a result. (Magister Militum 10mm Figures).

P.S. From the New Year I've decided to meet demands and publish some posts also in English.

Brak komentarzy: