niedziela, 24 stycznia 2010

Tracka lekka jazda - pierwszy oddział/ Thracian light horse - first group

W końcu ukończyłem pierwszy oddział trackiej lekkiej jazdy uzbrojonej w oszczepy. Oddział jest złożony z przedstawicieli północnych plemion z górzystych regionów, zatrudnianych często jako najemnicy zarówno przez Greków jak i trackie królestwa.

Finaly I managed to finish first group of Thracian light horse armed with javelins. Group is composed of northern Thracians from mountainous regions that were often employed as mercenaries both by Greeks and Thracian kingdoms.

1 komentarz:

Geordie an Exiled FoG pisze...

Love your work

You have gone where I dare not tread into the fancy tunics of the Thracians

You have set me a standard to work up to

Well done