poniedziałek, 18 stycznia 2010

Tracka lekka jazda/ Thracian light horse


Wróciłem do pracy nad armią tracką. Ponieważ na 30 stycznia umówiłem się na rozgrywkę FOG musiałem dokonać przeglądu pomalowanych jednostek. Zauważyłem, ze wciąż brakuje mi lekkiej jazdy i łuczników. Powyżej i ponizej przedstawiam pierwszy element trackiej lekkiej jazdy - używanej do prowadzenia rozpoznania, jak również walki na skrzydłach i ochraniania własnych wojsk zarówno w ataku, jak i, co nawet ważniejsze podczas odwrotu.

I came back to working on Thracian army. On 30th of Januay I will play FOG so I had to review my painted units. I noticed that I stil lack light horse and horse archers. Wbove and below I present freshly painted element of Thracian light horse used in scouting and protecting flanks of the army both in attack and, what's even more important, during retreat.

1 komentarz:

Geordie an Exiled FoG pisze...

Excellent :)

Following in your footsteps I shall have to complete my Thracian DBA (Xyston Miniatures) project