niedziela, 8 sierpnia 2010

Luzytańskie dowództwo/ Lusitanian command

Luzytanie to lud, który zamieszkiwał tereny obecnej Portugalii i bardzo ucierpiał w wyniku rzymskiej ekspansji. Znaczna część przywódców została zabita przez Rzymian.

To z kolei przyczyniło się do zbrojnego powstania, na czele którego stanął w roku 147 p.n.e. wódz Luzytanów - Wiriatus

Lusitanians are a tribe that was living in what is modern day Portugal and suffered greatly because of Roman expansion. Many of their leaders were captured and slain by the Romans.

That has caused an uprising led from 147 bc by Viriathus - Lusitanian chieftain.

Chciałem aby luzytańskie dowództwo wyróżniało się spośród pozostałych iberyjskich. Dlatego postanowiłem pomalować te figurki w nieco ciemniejszym tonie. Dowódca to skonwertowana figurka kartagińskiego dowódcy piechoty obywatelskiej, z lekko zmienionym hełmem.

Hełmy tego typu oraz duże okrągłe tarcze, rzadziej spotykane wśród innych ludów starożytnego Płw Iberyjskiego, wyróżniały Luzytanów.

I wanted this command to differ from others. Because of this I've decided to paint it with darker tones. Commander is a converted figure of Carthaginian foot commander (with slightly changed helmet)

Such helmets and bigger round shields (much more rare among other tribes of the Iberian Penisula) were distinctive features of the Lusitanians.

Figurki to oczywiście Magiset Militum 10mm.

Figures are of course Magister Militum 10mm.


Brak komentarzy: