poniedziałek, 2 sierpnia 2010

Scytyjska piechota/ Scythian infantry


Ukończyłem pracę nad pierwszym elementem scytyjskiej piechoty (do FOG i DBA). W scytyjskich armiach piechota nie odgrywała większego znaczenia, jednak pojawiała się podczas walki w trudnym terenie czy też szturmów na ufortyfikowanego przeciwnika.

Piechurzy wywodzili się przeważnie z ludów zależnych od Scytów. Czasem do niektórych zadań spieszana była także lekka jazda.

Postanowiłem że ten element będzie reprezentował średnia piechotę z włóczniami, zgodnie z opisem z podręcznika FOG. Ich ubiór wskazuje, że są to Scytowie. Jeden posiada charakterystyczną kwadratową, zaokragloną tarczę, wzmocnioną metalowymi elementami połączonymi podobnie jak elementy pancerza lamelkowego.

Figurki to konwersja zestawu Paphlagonian Infantry Xystona.


I managed to finish first element of Scythian infantry (for FOG or DBA). In Scythian armies infantry didn't play significant role. However it was employed during fighting in difficult terrain or attacks against fortified enemy.


Foot warriors were coming mainly from subordinated peoples. Sometimes light horse was dismounted to complete some specialist tasks.

I've decided that this element will represent medium foot with spears, according to FOG army list. Their outfit suggest that they are Scythians. One of them has characteristic Scythian square shield rounded on corners. This shield is strenghthened with metal parts fited similarily as in lamellar armour.

Figures are conversions of Xyston's Paphlagonian Infantry.

Brak komentarzy: