poniedziałek, 26 lipca 2010

Wiriatus/ Viriathus

Dawno nie malowałem figurek do Warmaster'a Ancients. W ostatni weekend zdecydowałem się nadrobić nieco te zaległości i sięgnąłem po starożytnych mieszkańców półwyspu Iberyjskiego.
Efektem było dowództwo pasujące zarówno do Wojny Ognia miedzy Luzytanami i innymi plemionami a Rzymem oraz armii kartagińskiej Hannibala

For a long time I havent painted anything for Warmaster Ancients. Last weekend I made up my mind to do some work on ancient inhabitantd of the Iberian penisula.
This command that fits both Fiery War and Carthaginian army of Hannibal, was an effect.

W wersji do Wojny Ognia reprezentuje ono najwyższe dowództwo czyli boh
atera Portugalii Wiriatusa częściowo w zdobycznym rzymskim rynsztunku.

In Fiery war version it is to represent high command - that means Portuguese national hero Viriathus wearyng captured roman clothes.

Wiriatus był wodzem plemienia Luzytanów, zamieszkujacego tereny obecnej Portugalii. Od 147 roku p.n.e. dowodził on wojskami wielu zjednoczonych plemion w wojnie z Republiką Rzymską. Dzieki zdolnosciom dowódczym wielokrotnie udawało mu się rozbijać wojska rzymskie zarówno w polu jak i organizując zasadzki. Udało mu sie nawet wziąć do niewoli rymskiego wodza Kwintusa Fabiusza Maksimusa. Jak podaje Appian z Aleksandrii stało się to gdy rzymski dowódca przygotowywał oblężenie jednego z miast i nie spodziewał sie nadejścia armii przeciwnika.

Viriathus was a chieftain of Lusitanians living in whai is now Portugal. From 147 b.c. he led united tribes of the Penisula against Romans. Thanks to his commanding abilities he was able to beat Romans many times both in the fields and by setting traps. He even managed to capture Roman commander Quintus Fabius Maximus.As Appian of Alexandria says it has happend when Romman commander was preparing siege of one of the cities and wasn't expecting attack of the enemy army.

Wiriatusowi udało sie nawet wymóc na schwytanym wodzu podpisanie pokoju i ogłoszenie go "przyjacielem Rzymu", czyli sojusznikiem. Pokój ten oczywiscie nie został zatwierdzony przez rzymski Senat i wojna trwała nadal. W roku 139 p.n.e. Wiriatus został zabity przez dwóch swoich wodzów przekupionych przez Rzymian, a wkrótce potem legiony rozbiły pozbawioną dowódcy armię zjednoczonych plemion.

Viriathus managed to force capture commander to sign peace treaty and declare him "Friand of Rome" (an ally of Rome). Of course this treaty wasn't accepted by Roman Senate and war continued. In 139 b.c. Viriathus was killed by two of his commander paid by Rome. Soon afterwards legions crushed leaderless army of tyhe united tribes.

Pomnik Wiriatusa w portugalskim Viseu
Monument of Viriathus in Viseu (Portugal)

Brak komentarzy: