środa, 21 lipca 2010

Palestyński snajper/ Palestinian sniper


Następnym dodatkiem do grupy bojowej OWP/LFWP, którą szykuje w ramach projektu libańskiego jest drużyna snajperska OWP składająca się ze snajpera i obserwatora.

Sniper team composed of sniper and observer is a next addition to my PLO/PFLP battlegroup I'm preparing as a part of Lebanese project.

Snajperzy byli wykorzystywani przez wszystkie strony libańskiej wojny domowej, jednak nie odgrywali w tym konflikcie aż tak istotnej roli. Wiekszości walczących frakcji brakowało srodków na nowoczesny sprzęt snajperski i przeszkolenie. Przyrządy oprtyczne często montowano na dostepnej broni ręcznej tworząc w ten sposób zaimprowizowane karabiny snajperskie.

Snipers were used by all sides of the Lebanese civil war, however they didn't play a very important role. Most factions lacked resources to buy modern sniper equipement and train their soldiers. Optical devices were often being mounted on various available guns to create improvised sniper rifles.Ta palestyńska drużyna snajperska to najbardziej elitarni żołnierze sił regularnych OWP. Należą do nielicznej grupy najlepiej wyszkolonych komandosów, stanowiących między innymi gwardię przyboczną Arafata.

Wskazuje na to zarówno umundurowanie jak i ekwipunek. Mundury to rzadko spotykane, typowo palestyńskie panterki. Również czerwona arafatka jest wyznacznikiem elitarnego statusu tych żołnierzy.

This Palestinian sniper team belongs to the most elite PLO troops. They are among small group of commandoes used i.a. as Arafat's guards.

Uniforms and equipement mark their status. They have rarely seen palestinian camouflage. Also red Kefija is a sign of being an elite.

Radziecki ekwipunek dla komandosów rzadko trafiał do Libanu, jednak sprzęt przekazany przez ZSRR był używany własnie przez oddziały elitarne. Jeden z żołnierzy ma Karabin snajperski SVD Dragunow, obserwator natomiast w standardowy AK-47

Commando equipement was rarely transported to Lebanon. However when it was given to Palestinians it was later used by elite troops. One of these soldiers has SVD Dragunov sniper rifle and observer standard AK-47.


Figurki to konwersja z zestawu radzieckiego Specnazu ESCI.

Figures are conversions of ESCI Soviet Spetsnaz figures.

Brak komentarzy: