poniedziałek, 12 lipca 2010

Palestyńska milicja/ Palestinian militia

Było o Scytach, więc teraz ponownie Palestyńczycy. Oto kolejnych pięciu bojowników OWP/LFWP do projektu libańskiego. Postanowiłem, że po dwóch grupach milicji i grupie komandosów kolej na bardziej regularnie wyglądających bojowników.

Przed rokiem 1982 w Libanie, poza milicjami, działały regularne oddziały palestyńskie, związane z OWP. Brały one udział w walkach z Siłami Libańskimi, druzami, szyitami, a czasem również z regularną armia libańską (na różnych etapach wojny domowej niemal każdy walczył z każdym).

Po izraelskiej inwazji z roku 1982 siły te wycofały się do Tunezji. Większość ich sprzętu przejęli szyici, w tym powstające właśnie ugrupowanie Hezbollah. Skorzystali również Druzowie, którym Palestyńczycy przekazali część broni ciężkiej, a którzy akurat walczyli z Siłami Libańskimi.

Wrote a post on Scythians so now turn of Palestinians. These are next five PLO/PFLP fighters for my Lebanese project. After two groups of militiamen and one commando squad i've decided that I need some regulars.

Before 1982 in Lebanon aside from militias there were also some regular Palestinian PLO troops. They were fighting Lebanese Forces, druze, shiites and sometimes also Lebanese army (on various stages of this civil war nearly everyone was fighting everyone).

After Israeli invasion in 1982 these troops retreated to Tunisia. Most of the heavy equipement left by them was taken by Hezbollah or passed to druze militias fighting then against the Lebanese Forces.

Figurki Caesar miniatures, z wyjątkiem bojowca w berecie, który jest konwersją z zestawu Vietcongu ESCI. Bojowiec obsługujacy moździerz otrzymał dodatkowo zdobyczny M-16.

Figures are Caesar miniatures, except for a fighter in beret, which is a conversion from ESCI vietcong set. Fighter with mortar got additional M-16 rifle captured from the enemy.

Brak komentarzy: