środa, 16 maja 2012

Bitwa pod Romagnano (5)/ Battle of Romagnano (5)

 Oddział szwajcarów dzielnie stawiał czoła landsknechtom oraz arkebuzerom do czasu gdy drugi oddział landsknechtów nie uderzył na niego od tyłu. W tym momencie Szwajcarzy zaczęli uciekać, ale zostali dopadnięci i wybici przez liczniejszego przeciwnika.

The Swiss are bravely facing landsknechts and arquebusers until another unit of landsknechts arrives and strikes at the rear of their formation. Swiss start to break and flee. However they are chased and butchered.

 Sytuacja pod koniec bitwy. Wszystkie francuskie jednostki, którym nie udało się przekroczyć rzeki zostały rozbite. Francuzom pomimo utraty sześciu oddziałów udało się jednak ewakuować znaczną część sił, a do tego nawet rozbić hiszpańskich żandarmów. Obie strony mogą mówić więc o pewnym sukcesie.

Situation at the end of the battle. All French unit that failed to cross the river were broken. The French however, despite loosing 6 units were able to evacuate much of their forces and even break a unit of Spanish Gendarmes. Both sides achieved some success.

Zwycięzcy landsknechci robię to co lubią najbardziej - świętują i przepijają zdobyte łupy w pobliskim miasteczku.

Victorious landsknechts do what they like the best - they drink and spend their booty in a nearby village.

Bitwa zakończyła się wynikiem zbliżonym do historycznego. W roku 1524 Francuzi również ewakuowali za rzekę swoje najbardziej wartościowe jednostki, poświęcając przy osłonie przeprawy znaczną część armii.

Battle has ended with an outcome close to historical one. In 1524 the French had also managed to evacuate their most valuable units but on the cost of sacrificing big part of their army. 

1 komentarz:

Phil pisze...

Nice end! A very good battle report...