poniedziałek, 21 maja 2012

Wschodnioniemieccy rycerze/ East German knights

Kolejny element armii margrabiego Hodona. Jak obiecałem nieco historii. W cesarstwie niemieckim Marchie były obszarami granicznymi nad którymi panowali margrabiowie. Byli oni lokalnymi dowódcami wojskowymi, którzy mogli sami zwoływać rycerstwo na wyprawy. Obszar ich działania rozciągał się również na tereny za granicą Cesarstwa.

Next element of the Margrave's Odo army. As i've promised some historical background. In German Empire Marches were a border regions ruled by Margraves. They were local commanders that were able to call knights to participate in military actions. Area of their operations included also regions behind the border of the Empire.
 
 Margrabiowie posiadali również własne hufce, zwykle złożone z najlepiej wyposażonych jeźdźców.
 Margraves had also their own units of knights composed of best equipped warriors.

Figurki przedstawiają właśnie takich rycerzy, wyposażonych w najlepszy dostępny w X wieku rynsztunek - migdałowate tarcze, kolczugi, miecze i włócznie. Figurki są o tyle uniwersalne, że mogą reprezentować rycerzy obecnych we wszystkich zachodnioeuropejskich armiach tej epoki.

Figures depict such knights with best equipment available in 10th Century - almond shaped shields, chainmail, lances and swords. These figures are also universal - they may represent knights present in nearly every Western European army of the period.

Więcej na temat margrabiego Hodona przy okazji omawiania kolejnych elementów.
More about margrave Odo in posts about next elements of the army.

1 komentarz:

Phil pisze...

Very nice post, those "Margraves" are really impressive!
Good historical comment too!