poniedziałek, 28 maja 2012

Grenadier 2012 (1)

 
  Kilka fotek z tegorocznego konwentu gier strategicznych Grenadier, który odbywał się w dniach 26-27.05 w Warszawie. W tym roku mogłem uczestniczyć tylko w jednym dniu konwentu i nastawiłem się "figurkowo". Nie oznaczało to, że nie przymierzyłem się do kilku typów historycznej broni takich jak ta XVII wieczna szabla.

Several photos from this year's edition of Grenadier strategic games convent that took place on 26th and 27th of May in Warsaw. I was able to participate only in one day and was very "figure focused". That doesn't mean that I'havend tried some historical weapons like this 17th Century sabre.

 Obóz żołnierzy Armii Czerwonej - rekonstrukcje historyczne odbywały się równolegle z grami
 Camp of the Red Army - historical reconstructions were taking place at the same time as games.
 
Na wielu stołach królował polski system Ogniem i Mieczem - XVII wieczne wojny w Europie centralnej i Wschodniej.
Polish system By Fire and Sword was played on many tables - Eastern and Central European warfare in the 17th Century

  
Paweł Kur (QR Miniatures) prezentował całą gamę swoich 15mm figurek.
Paweł Kur (QR Miniatures) was presenting the entire line of his figures

 
 Nieco "nieortodoksyjne" rozstawienie figurek Pawła - w centrum wojska z XVII wieku - artyleria, muszkieterzy, dragoni, jazda. Lewe skrzydło stanowili wojownicy margrabiego Hodona z X wieku. Na skrzydle prawym stanęła natomiast polska drużyna Mieszka I i jego słowiańskich sojuszników, też z X wieku.

A bit "unorthodox" deployment of QR Miniatures figures. In the centre 17th Century troops - artillery, musketeers, dragoons and cavalry. Left flank was held by Margrave's Hodo army from the 10th Century. Right flank was held by the army of Mieszko I with his Slavic allies (also 10th Century).


Drużyna Mieszka I - uważni czytelnicy mojego bloga poznają zapewne niektóre ze wzorów figurek. Drużyna została uzupełniona figurkami innych Słowian, których też już zakupiłem i w tym roku zapewne też zagoszczą na blogu.

Army of Mieszko I - readers of my blog may already know some of these figures. There are also other figures of Slavic warriors added to this army. I've bought them already so in its time You'll probably see them on my blog.

 Wojownicy Hodona/ Hodo's warriors

Armia polska - XVI wiek/ Polish army 16th Century

Brak komentarzy: