czwartek, 18 lipca 2013

Maurowie, których przyprowadził Franco/ Moors Franco has brought


17 lipca 1936 roku w hiszpańskim Maroku rozpoczął się bunt oddziałów wojskowych. Od początku głównymi siłami nacjonalistycznych rebeliantów były jednostki Armii Afryki, w tym oddziały tubylcze.

Maurowie, a raczej Rifeni byli najemnikami. Walczyli głównie dla łupów oraz możliwości plądrowania i zabijania Hiszpanów. Paradoksalnie w przedstawianej jako "krucjata" wojnie generał Franco i inni buntownicy korzystali z faktu, że marokańscy Mułłowie ogłosili dżihad przeciwko republice, aby szybciej udało się zgromadzić najemników.

Maurowie byli bitnymi i bezlitosnymi wojownikami. Słynęli z okrucieństwa oraz tego, że kradli wszystkie sprzęty domowe jakie znaleźli w czasie walk (łupy były dla nich ważniejsze niż żołd).

Pierwsza sekcja maurów uzbrojonych w karabiny Mauser. Część z bagnetami, ponieważ Maurowie specjalizowali się w walce wręcz. Sekcja dowodzona przez hiszpańskiego podoficera (korpus oficerski w jednostkach mauretańskich składał się niemal wyłacznie z Hiszpanów).

To początek kolejnej grupy bojowej do Force on Force - zbuntowanej Armii Afryki.

Figurki Peter pig 15mm


On 17th of July 1936 in Morocco a military Mutiny has started. From its start the main forces of the nationalist rebellion were the African troops, including tribal units.

Moors, or more precisely Rif tribesmen were fighting mainly to gather loot and kill Spaniards. It's a paradox that general Franco's "crusade" was helped by the proclamation of Jihad against the Republic made by Moroccan mullahs (it helped to gather mercenaries quicker).

Moors were warlike and merciless warriors. They were known for cruelty and looting domestic goods (loot was more important for them than payment).

First section of Moors armed with Mauser rifles. Some have fixed bayonets, because Moors excelled in hand to hand combat. Section is led by the Spanish NCO (nearly entire officers corps in Moroccan units was composed of Spaniards)

It's the beginning of new battlegroup for Force on Force - African Army.

Figures Peter Pig 15mm


2 komentarze:

AWu pisze...

Nieźle to się rozwija..

Jak skończysz zmontowałbyś jakichś komunistów do Ak47 Republic :>

Cisza pisze...

Myślałem o tym gdy czytałem Kapuścińskiego - miałem ochotę złożyć grupę bojową MPLA. Jednak na razie czekają mnie Maurowie, Karliści, Regulares, Guardia Civil, Baskowie i 5 Regiment do wojny domowej w Hiszpanii, warband wikingów do SAGI, armia Lizymacha do FOG Ancient, Zbuntowani chłopi oraz brakujące jednostki do armii cesarskiej do FOG renaissance. MPLA to więc daleka perspektywa.