wtorek, 30 lipca 2013

Wojna we Flandrii/ War in Flanders (2)

 Hiszpańskie lewe skrzydło w prawdziwych kłopotach. Jeden oddział jazdy oskrzydlony przez kawalerię i piechotę Zjednoczonych prowincji. Ostrzał konnych arkebuzerów dezorganizuje Hiszpanów / Spanish left wing in trouble. One unit of cavalry outflanked by the enemy cavalry and infantry. Fire from horse arquebusiers disoganises Spanish unit.


Na prawym skrzydle tercio oraz hiszpańska jazda zbliżają się do Szkotów i Anglików.Holenderska jazda stara się zablokować przeciwnika. W centrum artyleria obu stron prowadzi intensywny ostrzał.

On Spanish right one of tercios and cavalry close to the Scottish and English inafntry. United Provinces' cavalry tries to block the advance. In the centre artillery of both armies fires.

Kawaleria uderza na Anglików, jednak tym sprzyja nierówny teren. Jeźdźcy zostają odparci.
Cavalry charges English infantry but because of uneven terrain charge is repulsed.


Na hiszpańskim prawym skrzydle dwa oddziały jazdy zostają zdezorganizowane. jeden po nieudanej szarży, drugi w wyniku ostrzału lekkiej jazdy holenderskiej.
On Spanish right wing two cavalry units are disorganised. One after an unsuccessfull charge, the other after barrage from Dutch light cavalry.


Na lewym skrzydle hiszpanów rozgorzała walka jazdy. wcześniej zdezorganizowany oddział został zaszarżowany przez holenderskich kirasjerów.  
On Spanish left clash of the cavalry. Previously disorganised unit was charged by Dutch cuirassiers.

Drugi oddział hiszpańskiej jazdy wraz z generałem stał się celem kolejnej szarży.
Second Spanish unit led by the general was also charged.

Jeden z oddziałów został odepchniety, jednak ciężka jazda dowodzona przez generała okazała się pechowa i pod wpływem naporu przeciwnika rozpierzchła się.
One unit was pushed back. Unit led by the general was unlucky. Under pressure of the enemy it was routed.


Brak komentarzy: