sobota, 3 sierpnia 2013

Wojna we Flandrii/ War in Flanders (3)

 Hiszpańska ciężka jazda z prawego skrzydła rozbiła holenderską kawalerię, jednak natknęła się na kolejną formację - tym razem kawalerię francuskich hugenotów. Rozgorzała walka jazdy. Zmęczeni wcześniejszym starciem Hiszpanie zaczęli ustępować.

Spanish heavy cavalry has routes Dutch light horse however it has encountered French Huguenot cavalry. Next melee has started. Tired after the previous clash Spaniards started to give ground.

W centrum hiszpańska artyleria wykazała się skutecznością. Rozbiła najpierw artylerię Zjednoczonych Prowincji, a później oddział piechoty.

In the centre Spanish artillery prooved its efficiency. It has routed artillery of the United Provinces and one infantry unit.

 Hugenoci (z prawej) i Hiszpanie (z lewej). Hugenoci uzyskiwali coraz większą przewagę i niemal rozbili przeciwnika.

Huguenots (on the right) and Spaniard (on the left). Huguenots were gaining the upper hand and nearly routed the enemy.

 Jedno tercio poniosło znaczne straty w wyniku wcześniejszego ostrzału. Hiszpańska armia była na granicy załamania. Wykorzystali to szkoccy najemnicy, którzy zaszarżowali i zniszczyli jeden z dwóch oddziałów tworzących tercio. Sami zostali później rozbici, ale ich poświęcenie przyniosło Zjednoczonym Prowincjom zwycięstwo.

One of tercios has previously suffered causalties from artillery fire. Spanish army was on the verge of breaking. Scottish mercenaries used this opportunity. They charged the weakened tercio and destroyed one of two units it was composed of. Scots were also routed but their sacrifice has allowed United Provinces army to win the day.

Hiszpanie stracili trzy oddziały jazdy, generała, harcowników oraz jeden z oddziałów piechoty. Zjednoczone prowincje lekką jazdę, artylerię, oddział Szkotów oraz oddział piechoty.

Spaniards lost three cavalry units, a general, skirmishers and one infantry unit. United provinces - light horse, artillery, Scottish mercenaries and one infantry unit.

Brak komentarzy: