piątek, 9 sierpnia 2013

Imperialni przeciw Włochom/ Imperials against Italians (1)

Kolejna bitwa w systemie FOG Renaissance. Tym razem początek XVI w. armia imprialna cesarza Maksymiliana stanęła naprzeciw kolaicji wojsk miast włoskich.

Next FOG renaissance battle. This time Maximilian's Imperial army faced coalition of Italian city states.

 Imperialni landsknechci i artyleria/ Imperial landsknechts and artillery

 Armia imperialna na pierwszym planie. Od lewej jazda, landsknechci i artyleria, arkebuzerzy, kolejny oddział landsknechtów i żandarmi.
Imperial army at the foreground. From the left - cavalry, two landsknecht units, artillery, arquebusiers, landsknechts and gendarmes.

Po stronie włoskiej od prawej flanki - arkebuzerzy, pikinierzy, kusznicy, średnia piechota z mieczami, pikinierzy, lekka artyleria i na lewej flance żandarmi oraz jazda.
On the Italian side from the right - arquebusiers, pikemen, crossbowmen, medium infantry with swords, pikemen, light artillery and cavalry together with gendarmes on the left flank.

Po stronie imperialnej jeden z oddziałów landsknechtów szybko ruszył na wrogich pikinierów. Włosi ruszyli natomiast na skrzydle, na którym mieli zgromadzoną jazdę.
On the Imperial side one unit of landsknechts quickly moved towards enemy pikemen. Italians moved on the wing where they had concentrated their cavalry.

 Jeden z oddziałów landknechtów zrobił zwrot chroniąc się przed szarżą żandarmów.
One of landsknecht units turns to protect the flank from enemy gendarmes.

 Włoska jazda szykuje się do ataku z dwóch stron na jeden oddział imperialnych żandarmów.
Italian cavalry prepares to attack one unit of Imperial gendarmes from two sides.

 Landsknechci nacierają/ Landsknechts advance1 komentarz:

Telamonius pisze...

Zapowiada się ciekawie.