niedziela, 11 sierpnia 2013

Imperialni przeciw Włochom/ Imperials against Italians (3)

 Sytuacja na imperialnym prawym skrzydle staje się tragiczna. Pikienierzy, jazda i arkebuzerzy zdezorganizowani. W dodatku włoscy pikinierzy zdołali się przegrupować po wcześniejszej dezorganizacji. Rozpoczyna się starcie między żandarmami obu stron.

Situation on the right wing was tragic for the Imperials. Pikemen, arquebusiers and cavalry distrupted. Italian pikemen managed to regroup after the initial distruption. Gendarmes of both sides clash.

 Na lewym skrzydle jeden oddział landknechtów poważnie zdezorganizowany. Ostrzał imperialnej artylerii rozbija z kolei grupę włoskich kuszników.

On the left Landsknecht unit becomes severly disorganised. Fire of the imperial artillery routs Italian crossbowmen.

 Landsknechci zaczynają uciekać/ Landsknechts start to run away

Po pokonaniu imperialnej kawalerii Włosi wychodzą na tył żandarmów/ After routing Imperial cavalry Italians threaten back of gendarmes.

 Imperialni żandarmi tracą jedną podstawkę, ale roznoszą przeciwnika. Imperias gendarmes loose one stand but rout Italian gendarmes.


Niewiele to zmienia. Drugi oddział imperialnych pikinierów załamuje się i jest po bitwie. Imperialni stracili jazdę i dwa oddziały piknierów, Włosi zandarmów oraz kuszników.

It doesn't change outcome of the battle because second unit of Imperial pikemen breaks. Imperials loose two pikemen units and cavalry, Italians loose gendarmes and crossbowmen.

1 komentarz:

Phil pisze...

Beautiful figures, as always...and a great looking cavalry!