niedziela, 25 sierpnia 2013

Wojownicy Wikingów / Viking warriors Malowanie figurek w skali 28mm to bardzo dobry przerywnik między przygotowywaniem kolejnych oddziałów armii w skali 15mm. Moja banda Wikingów rozrasta się. W ten weekend siadłem na troichę do warsztatu, czego efektem jest tych czterech wojowników.

Wbrew mitom Wikingowie nie używali rogatych hełmów. Rogi służyły im do komunikacji. Wśród pomalowanych wojowników znalazł się jeden sygnalista.

Painting 28mm figures is a good way of making a break between preparing massed units in 15mm. My Viking warband is growing. This wikeend I sat at the workshop and painted four Viking warriors.

Vikings with horned helmets are a myth. They have used horns to communicate. I've added a signaler to these warriors. Jeden wojownik wyróżnia się jako weteran. Postanowiłem nadać mu odpowiedni wygląd. W związku z tym, że jest doświadczony w zawodzie wikinga ma na twarzy szramę, którą zdobył w wyniku wypadku przy pracy. Jego uzbrojenie to jednoręczny topór, czasami używany również do rzucania. Ma również miecz oraz sztylet.

One warrior is a veteran. I've decided to give him an adequate look. He is experienced in Viking's profession and has a scar on his face - a result of accident at work. He is armed with one handed axe - sometimes used also to throw, a sword and a dagger

Figurki Gripping Beast 28 mm/ Figures Gripping Beast 28mmBrak komentarzy: