sobota, 10 sierpnia 2013

Imperialni przeciw Włochom/ Imperials against Italians (2)


Na imperialnym prawym skrzydle pojawiła się imperialna jazda, która od początku gry przemieszczała się z lewego skrzydła, dzięki czemu siły były już wyrównane. Doszło do walki pikinierów. Włoscy zostali zdezorganizowani. Obie strony poniosły też pierwsze straty.
On the Imperial right Imperial cavalry has appeared and ballance of power was achieved. Clash of pikemen has started. Italians were disorganised and both sides suffered first causalties.


Na imperialnym lewym skrzydle landsknechci dotarli do przeciwnika. Niestety wcześniej zostali zdezorganizowani przez ostrzał arkebuzerów.
On Imperial left wing landsknechts reached the enemy. However they were disorganised by arquebusiers' fire.


Imperialni arkebuzerzy ruszyli na wsparcie pikinierów, jednak włoska lekka artyleria zdezorganizowała ich celnymi salwami.
Imperial arquebusiers moved to support the pikemen. However Italian light artillery disorganises them.


Starcie jazdy na imperialnym prawym skrzydle wypadło fatalnie dla Niemców. Zginął dowódca jazdy, a oddział zaczął się załamywać.
Clash of cavalry on the Imperial right wing went bad for the Imperials. Cavalry commander fell in battle and the unit started loosing the melee. Starcie pikinierów trwało bez wyraźnego wyniku/ Clash of pikemen still had no clear outcome

 Sytuacja po pierwszych kilku turach. Trwają dwa starcia pikinierów i walka jazdy obu stron.
Situation after several turns. Two clashes between pikemen and one between cavalry continue.

2 komentarze:

el frances pisze...

Very nice photos !

les figurines de SPOCK pisze...


very good photo report