środa, 21 sierpnia 2013

Gdzieś we Włoszech/ Somewhere in Italy (2)


Trwa natarcie, celny ogień KMów rani obsługę brena na lewym skrzydle. Atakującym pomaga wezwana artyleria. Ostrzał trafia między innymi w podwórze, na którym ukryte zostało działo przeciwpancerne, wyłączając je z walki.

Attack continues. HMG fire nwounds bren team on the left flank. Attackers are supported by the artillery fire. Barrage hits the yard where one of AT guns was hidden, eliminating it.
Niemieckiemu samochodowi pancernemu udaje się zniszczyć brytyjski pojazd rozpoznawczy, jednak zaraz po tym zostaje ostrzelany przez czołg, unieruchomiony i pozbawiony głównej broni.

German armoured car manages to knock out British scout car. However in exchange it becomes immobilised and looses main gun after being hit by the tank.


Na prawej flance brytyjska piechota osiąga rzekę, a czołg ją przekracza. Ostrzał KMu z umocnionego budynku rani kilku członków drużyny dowodzenia.

On the right British infantry reaches the river. Light tank crosses it, bu MG fire from the house wounds several members of the HQ team.


Jeden z czołgów przekracza rzekę. Ujawnia się ukryte za zaroślami działo p.panc., ale jego załoga jest zbyt wolna, zostaje ostrzelana i wybita. Niemiecki samochód pancerny próbuje ewakuować rannych, ale otrzymuje trafienie. Unieruchomiony zostaje opuszczony przez załogę.

One of the tanks crosses the river. In this moment a second hidden AT gun appears behind trees. However it is too slow to react and tank fires first eliminating the crew. German armoured car tries to evacuate wounded crew, but is immobiulised and abandoned by the crew.Pod koniec walk niemiecka drużyna z panzerschreckiem zdołała uszkodzić lekki czołg wspierający natarcie na prawej flance, jednak los bitwy był przesądzony. Brytyjczycy kosztem 14 zabitych i rannych przełamali opór. Niemcy stracili 34 ludzi.

At the end of the battle German panzershreck team manages to damage the loight tank on the right, however fate of this battle was already decided. Britis had manager to break through loosing 14 dead and wounded. German causalties are higher - 34 men.

1 komentarz:

Phil pisze...

Very nice, your battleground carpet is very nice for the pictures, and your report great!