poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Gdzieś we Włoszech/ Somewhere in Italy (1)

Mam ostatnio sporo okazji na granie w różne systemy. Tym razem potyczka rozegrana w systemie Force on Force i to w skali 20mm (jak się okazało budynki w skali do figurek 15mm pasują też do skali 20mm)

Rok 1944, Włochy - brytyjska piechota, wspierana przez czołgi ma za zadanie przełamać niemiecką obronę w jednym z miasteczek.

Recently I had a lot of opportunities  to play various systems. This time skirmish in FoF system in 20mm scale (15mm scale buildings also fit 20mm)

Year 1944 Italy - British infantry supported by tanks is to break German defences in one of towns.

 Od początku było wiadomo, że zadanie jest trudne. Walki będą toczyły się o kazdy dom.
From the beginning it was clear that it will be a tough task. It will be a street fighting.

Przybywają dwie grupy Brytyjczyków nacierające wzdłuż dróg/ Two British groups appear and advance along two roads.


Główne siły brytyjskie wsparte KMem, samochodem pancernym i dwoma czołgami/ Main British force with support of the HMG, armoured car and two tanks.

Druga grupa, z KMem, moździerzem i wsparciem lekkiego czołgu/ Second group with HMG, mortar and a light tank.

Niemiecka obrona - piechota umocniła się w budynkach. Wsparcie zapewniał również moździerz. Według danych wywiadu w zabudowaniach mogły być również działa przeciwpancerne PAK40

German defences. Infantry entrenched in buildings and supported by mortar. According to intelligence reports they had also two hidden PK40 AT guns.

Niemcy mieli również samochody pancerne/ Germans had also armoured cars.


Rozpoczęło się natrarcie i pierwsza wymiana ognia. Brytyjczycy stracili pierwszych rannych, ale przygwoździli ogniem broniącą brodu drużynę piechoty
Attanck has started and soon first exchange of fire has started. British had lost first wounded but managed to pin an infantry section defending the ford.

1 komentarz:

Al pisze...

cool game, nice figures and vehicles