niedziela, 8 czerwca 2014

Nominowany do nagrody/ Nominated for the award


Mój blog, dzięki zgłoszeniu Jarka, prowadzącego Blog Wargamingowo zostałem nominowany do nagrody Liebster Award 2014.
 My blog, thanks to nomination by Jarek who is writing Wargamingowo blog, was nominated to Liebster Award 2014.

Also there are some questions you need to answer and they are:
Jest tez kilka pytań na które możesz odpowiedzieć, oto one:

1. Why did you start blogging?
1. Dlaczego rozpocząłeś blogowanie?

Chciałem podzielić się z czytelnikami informacjami o moim hobby
I wanted to share information about my hobby

 2. If you could change one thing about the wargaming hobby, what would it be?
2. Jeśli mógłbyś zmienić jedną rzecz w wargamingowym hobby, co by to było?

Więcej projektów grupowych, więcej współpracy wargamerów.
More group projects, more cooperation among wargamers.

3. What is best in life?
3. Co jest najważniejsze w życiu?

Pomoc wzajemna
Mutual aid

 4. Do you want to live forever?
4. Chciałbyć żyć wiecznie?

Nie, znudziłoby mi się.
No, I would grow bored.

5. Fame or fortune?
5. Sława czy fortuna?

Ani jedno, ani drugie nie jest najważniejsze.
Neither is among the most important things.

6. What miniatures are you most proud of having painted?
6. Z których miniatur jakie pomalowałeś jesteś najbardziej dumny?

Z wszystkich, a przede wszystkim z ukończonych armii.
All, especially completed armies.

7. How do you deal with burn out?
7. Co robisz by zapobiec wypaleniu się?

Nowe tematy, przerwa w malowaniu.
New subjects, breaks.

8. Why is a raven like a writing desk?
8. Dlaczego kruk jest jak biurko?

Kruk jada na pobojowisku, a biurko czasami przypomina pobojowisko.
Raven eats on the battlefield, writing desk sometimes looks like a battlefield.

9. Star Wars or Star Trek?
9. Gwiezdne Wojny czy Star Trek?

Zdecydowanie "Żywe trupy" :)
Definetely "the Walking Dead" :)

10. If you could only buy from one miniature company from now on, which one would it be?
10. Jeśli mógłbyś tylko kupować figurki od tej pory tylko od jednego producenta, który by to był?

Prawdopodobnie Xyston, ale kupowanie figurek tylko od jednego producenta byłoby smutne :(
Probably Xyston, but buying figures from just one company would be sad :(

11. What is your favourite takeaway?
11. Jakie jest Twoje ulubione danie na wynos?

Falafel, ale lubię też dania chińskie.
Falafel, but I also like Chineese food.

The blogs I would like to pass the award are:
Oto blogi, które chciałbym nagrodzić:


http://miniwojna.blogspot.com/

http://warhammster.blogspot.com/ 

Brak komentarzy: